Barbara Bursztynowicz - Aktorka

To dla mnie wytchnienie. Były lata, kiedy nie wychodziłam ze studia. Tuż po szkole zagrałam wiele wspaniałych ról u dyrektora Teatru Polskiego Radia J. Owickiego.

Dubbing ciągle uprawiam. Poza rolami "ludzkimi", jak to się mówi w żargonie aktorskim, było mnóstwo stworków, czarownic, słodkich dziewczynek, szlachetnych i podłych charakterów w kreskówkach. Lubię użyczać głosu animowanemu światu. Przez dzieci jestem ostatnio rozpoznawana jako Marta w "Bobie Budowniczym".